Gizlilik Politikası

Kullanıcıya ait kişisel verilerin kişisel veri işleme politikasına (bundan böyle “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) dayanılarak işlenmesi Şirket tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kullanıcıların Şartlar ve Koşullar ‘ı ve/veya Gizlilik Politikası’nı kabul etmesi, ayrıca Web Sitesini ziyaret etmesi/kullanması, Gizlilik Politikası’na yazılı olarak onay verildiği anlamına gelecektir.

Kuralların tanımı

Bağlam aksini gerektirmedikçe, Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, Şartlar ve Koşullar tarafından kendilerine atanan anlamlara sahiptir. Anlamların çakışması durumunda Gizlilik Politikasında belirtilen anlamlar geçerli olacaktır.

Kişisel veri

Şirket, yüksek kaliteli Hizmet sağlamak için Kullanıcılardan aşağıdaki verileri toplar:

 1. Kullanıcı tarafından Şirkete sağlanan veriler:
 • İsim.
 • Soyadı.
 • Kimlik Numarası.
 • Yaş.
 • Milliyet.
 • Cep numarası.
 • E-Posta.

2. Şirketin Kullanıcıdan bağımsız olarak aldığı veriler.

 • Kullanıcının IP Adresi.
 • Kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri.
 • Erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi.
 • Erişim tarihi ve saati.
 • Web Sitemizin Kullanıcının ziyaret ettiği sayfaları.
 • Yönlendiren URL (önceden ziyaret edilen sayfa).
 • Kullanıcının kullandığı mobil cihazın türü.
 • Kullanıcının mobil cihazının benzersiz kimliği.
 • Kullanıcının mobil cihazının IP adresi.
 • Kullanıcının mobil işletim sistemi.
 • Mobil internet tarayıcısının türü.
 • Benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.
 • Kullanıcıların çevrimiçi etkinlikleri.
 • Şirket tarafından kamuya açık kaynaklardan elde edilen diğer veriler.

3.  Şirket, gerekli hallerde Kullanıcı’ dan ek veriler talep etme hakkına sahiptir.

4. Şirket, Hizmetin kalitesini artırmak, dolandırıcılık/mali suçları önlemek ve/veya Kullanıcının teknik/diğer türdeki sorunlarına destek olmak amacıyla, şekli ne olursa olsun Kullanıcı ile Şirket arasındaki iletişimi işleyebilir.

Veri İşlemenin Amacı

 1. Kullanıcıya ait kişisel verilerin Şirket ve/veya Şirketin anlaşmalı olduğu kişi tarafından işlenmesi önceden belirlenen amaçlarla gerçekleştirilir.
 2. Kullanıcının kişisel verileri, Şirket ve/veya Şirketin anlaşmalı olduğu kişi tarafından, kaliteli ve insana yakışır Hizmet sunulabilmesi ve Web Sitesinin sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla işlenmektedir.
 3. Veri işlemenin genel amaçları:
 • Web sitesi kullanımını iyileştirin, iyileştirin ve basitleştirin.
 • Hizmeti Kullanıcıya Sağlayın.
 • Kullanıcının Hizmeti almasını ve kullanmasını etkinleştirin.
 • Şüpheli/yasadışı işlem veya eylemleri tespit edin/engelleyin ve bildirin.
 • Dolandırıcılık ve diğer olası suçları önleyin.
 • İstatistikleri maksimum doğrulukla derleyin ve böylece Hizmeti iyileştirin.
 • Şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek.
 • Kullanıcıların sorularına ve isteklerine yanıt verin.
 • Kullanıcıya ilgili ve kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayın.
 • Haksız oyun uygulamalarını mümkün olduğunca önlemek.

4. Veri işlemenin özel amaçları:

 • Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Yaşı, Uyruğu.
  • Şirketin yasal görevlerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin gerekli olması:
  • Kullanıcının Kimliği.
  • Kullanıcının Yaşının Belirlenmesi.
 • Cep Numarası, E-posta.
  • Doğrudan pazarlama amaçları.
  • Reklamlar, promosyonlar, indirimler, satışlar vb.
  • Kullanıcıyla iletişime geçin.
  • Kullanıcıya güncel bilgilerin sağlanması.
 • Banka Kartı ve Hesap Detayları.
 • Veri işlemenin, veri sahibinin başvurusunu ele almak (ona hizmet sağlamak) için gerekli olması.
  • Kullanıcıya hizmet sağlayın.
  • Ödülü telafi edin.

5. Kullanıcı, herhangi bir zamanda Şirketten kendisi hakkındaki verileri doğrudan pazarlama amacıyla işlemeyi durdurmasını talep etme hakkına sahiptir.

6. Şirketin doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda, Şirketin elinde bulunan veriler, bu kişisel Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde ve koşullarla Şirketin yüklenicilerine aktarılabilir.

7. Kullanıcı, Şirketten kişisel verilerinin işlenmesine son verilmesini talep etme hakkına sahiptir ancak bu durumda artık Hizmet alamayabilir.

Değişiklikler

Gizlilik Politikasında zaman zaman bazı değişiklikler/eklemeler yapılabilir ve bunlar otomatik olarak Web Sitesine yansıtılacaktır. Kullanıcı, Web Sitesini kullanarak bu tür değişiklikleri ve/veya eklemeleri kabul etmiş olur. Önemli değişiklik/eklemeler olması durumunda Şirket, Kullanıcıyı bu konuda bilgilendirecektir.

Veri aktarımının reddedilmesi/veri işlemenin sonlandırılması

 1. Kullanıcı, herhangi bir zamanda herhangi bir açıklama yapmaksızın, vermiş olduğu rızayı geri çekme ve veri işlemenin durdurulmasını ve/veya işlenen verilerin yok edilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 2. Sunulan Hizmetin belirli bir hizmet türü olduğu ve Şirket tarafından Hizmet sağlanacak kişiler konusunda yasal kısıtlamaların bulunduğu dikkate alındığında, Kullanıcının kişisel verileri Şirkete sağlamayı reddetmesi ve/veya Şirketten bu bilgilerin sağlanmasının durdurulması talebi kişisel verilerin işlenmesi, söz konusu Kullanıcıya verilen hizmetin sonlandırılmasına/askıya alınmasına ve/veya hizmetin kalitesinde keskin bir düşüşe yol açabilir.

Notlar

 1. Şirket, her Kullanıcı için veri işlemenin ve korumanın önemini anlamaktadır.
 2. Şirket için önemli olan, kişisel verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere her Kullanıcının görüşü ve tutumudur.

Şirket, herhangi bir açıklama/tavsiye olması durumunda, Kullanıcı tarafından yapılan şikayetin titizlikle incelenmesi yönündeki arzusunu ve hazırlığını ifade eder. Lütfen bizimle iletişime geçin: [email protected]